I'm interested in

The page will reload with new widgets as you request.

Tenders of LUKOIL group

By using the filter on this page you will be able to see the list of tenders of LUKOIL Group companies, Company's affiliates and other organizations. The requirements for the particular tenderare available in the attached documents and on the Organizer's web-site.

Please note that this list is for users' information only, PJSC LUKOIL shall not be liable for the tenders, arranged by other organizations.

Information on LUKOIL Group overseas upstream and downstream organizations' tenders is available at

No objects match your criteria, please try changing your search terms.

Изготвяне на работен проект, упражняване на авторски надзор по време на СМР и изготвяне на екзекутивна документация за обект:Централизация и модернизация на промишленото видеонаблюдение в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

№: 134681

Customer(s): "LUKOIL Neftohim Burgas" AD

Organizer of tender: "LUKOIL Neftohim Burgas" AD

Deadline: 10/22/2019 12:00:00 AM

Привеждане на местата за съхранение и обработка на информация в съответствие с изисквания на Общия регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679

№: 134669

Customer(s): "LUKOIL Neftohim Burgas" AD

Organizer of tender: "LUKOIL Neftohim Burgas" AD

Deadline: 10/22/2019 12:00:00 AM

Абонаментно обслужване на компютърна и офис техника

№: 111501

Customer(s): "LUKOIL Neftohim Burgas" AD

Organizer of tender: "LUKOIL Neftohim Burgas" AD

Deadline: 10/22/2019 12:00:00 AM

Конкурсный отбор на работу по разработке Инструкции по расчетам объемов выработки продукции и расходов природного газа на СНиП при переработке газа на КГПК (9485) 10.10.2019 - 22.10.2019

№: 9485 от 10.10.2019

Customer(s): Limited Liability Company "LUKOIL Uzbekistan Operating Company"

Organizer of tender: Limited Liability Company "LUKOIL Uzbekistan Operating Company"

Deadline: 10/22/2019 12:00:00 AM

Izvоđеnjе rаdоvа nа zаmеni еlеmеnаtа vizuеlnе kоmunikаciје nа tоtеmimа i pilоnimа i nаbаvkа nоvоg tоtеmа nа bеnzinskim stаnicаmа Društvа

№: T28

Customer(s): Limited Liability Company for trade of oil derivates LUKOIL SERBIJA Belgrade

Organizer of tender: Limited Liability Company for trade of oil derivates LUKOIL SERBIJA Belgrade

Winner(s):

Поставка оборудования и комплектующих DELL (2500000834) / Supply of DELL equipment and components (2500000834). Продлен до 22.10.2019 / Prolonged till 22.10.2019

№: 2500000834

Customer(s): Limited Liability Company "LUKOIL Uzbekistan Operating Company"

Organizer of tender: Limited Liability Company "LUKOIL Uzbekistan Operating Company"

Deadline: 10/22/2019 12:00:00 AM

Понуди за изработка и монтажа на монтажни објекти контејнери на бензинските станици Фолклор во Скопје и Битола 1

Deadline: 10/21/2019 12:00:00 AM

Доставка на пластинчат топлообменник, поз.№Т-117/Delivery of plate-type heat exchanger, Т-117

№: 134701

Customer(s): "LUKOIL Neftohim Burgas" AD

Organizer of tender: "LUKOIL Neftohim Burgas" AD

Deadline: 10/21/2019 12:00:00 AM

Конкурсный отбор на оказание услуг по коллективному страхованию от несчастных случаев работников ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» – граждан РУз (9444) 09.10.2019 - 21.10.2019

№: 9444 от 09.10.2019

Customer(s): Limited Liability Company "LUKOIL Uzbekistan Operating Company"

Organizer of tender: Limited Liability Company "LUKOIL Uzbekistan Operating Company"

Deadline: 10/21/2019 12:00:00 AM

Оказание услуг по мониторингу растительного и животного мира при осуществлении нефтегазовых операций в 2020 году (9424) 09.10.2019 - 21.10.2019

№: 9424 от 09.10.2019

Customer(s): Limited Liability Company "LUKOIL Uzbekistan Operating Company"

Organizer of tender: Limited Liability Company "LUKOIL Uzbekistan Operating Company"

Deadline: 10/21/2019 12:00:00 AM